Bezorging van witgoed

a. Indien je kiest voor bezorging, dan zal de bestelling bezorgd worden op de begane grond, voor overige etages geldt een meerprijs (met uitzondering van een flat met lift). Het omhoog plaatsen is mogelijk tegen meerprijs. a 25 per product, daar zit het afvoeren van de oude machine bij ingegrepen.

b.  De bezorging van witgoed is gratis, in een straal van 20 km.

c. Bezorgdagen via onze eigen bezorgdienst zijn: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij bezorging via de externe transporteur gelden er andere bezorgdagen dit gaat in overleg

d. Het apparaat wordt ook aangesloten indien nodig, mits dat we er bij kunnen anders kunnen we het helaas niet aansluiten.  Met uitzondering van inbouwapparatuur, dit gaat in overleg tegen een meerprijs. Trekschakelaren worden niet door onze bezorgservice aangesloten, we kunnen dit wel doen neem hier contact over op.

Leveringsvoorwaarden

  1. Witgoed Service C.C zal trachten de levering binnen 2 werkdagen te laten geschieden indien mogelijk. Indien de levertijd niet haalbaar is zullen we je hierover tijdig informeren. Bij overschrijding van de levertijd wordt Witgoed Service C.C. een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd. Bij overschrijding van de nadere termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
  2. Levering geschiedt op overeengekomen leveradres. Witgoed Service C.C. bepaalt de wijze van verzending.
  3. Indien een bezorgmoment is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering zal het overeengekomen product in overleg nogmaals aangeboden worden. De overeengekomen transportkosten worden in dit geval per keer vermeerderd met € 35,-. Deze extra kosten dienen per bank van tevoren  te worden betaald.
  4. Indien elektronisch vooraf betaald is, vangt de levertijd aan op moment dat het bedrag bij Witgoed Service C.C. op de bankrekening is bijgeschreven.

Vragen?
Heb je vragen over de bezorging en leveringsvoorwaarden, neem dan contact met ons op.