Privacyverklaring

Witgoedservice C.C. , gevestigd aan  Fabrieksweg nr 9 5683 PN Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

www.witgoedservicecc.nl  

Witgoed service C.C.

085-009 1368  

Info@witgoedservicecc.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Witgoedservice CC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

– Gegevens over je activiteiten op onze website.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@witgoedservicecc.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Witgoedservice CC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van je betaling;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 

– Om goederen en diensten bij je af te leveren; 

– Witgoedservice CC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  


Geautomatiseerde besluitvorming
Witgoedservice CC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Witgoedservice CC) tussen zit. Witgoedservice CC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Witgoedservice CC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) 

Het verwerken en bezorgen van een internet bestelling 
Als wij een bestelling via onze website binnen krijgen delen we jouw gegevens met interne collega’s en de bezorgdienstverlener om je bestelling bij je thuis te krijgen. Deze gegevens bewaren we zolang dit nodig is voor jouw bestelling en houden we vast om te kunnen bewijzen dat je inderdaad deze bestelling heeft gedaan.

Administratieve gegevens over jouw bestelling
Administratieve en noodzakelijke gegevens bewaren wij tot zeven jaar zoals, ons verplicht is gesteld door wettelijke bepalingen binnen Nederland.

Jouw account informatie
Jouw account informatie bewaren we tot 2 jaar nadat je niet meer actief bent geweest in jouw account op onze website. Je kunt jouw account altijd zelf wijzigen, dit doe je binnen je account. Als je jouw account wenst te verwijderen dien je contact op te nemen met info@witgoedservicecc.nl en dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk voor je oppakken.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Witgoedservice CC deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Witgoedservice CC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Witgoedservice CC jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.  

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
Witgoedservicecc.nl werkt samen met een aantal verwerkers. Witgoedservice CC deelt je gegevens alleen met andere partijen als dit nodig is voor onze diensten. Hierbij kun je denken aan: 

–          Bezorgdiensten (zoals postNL) 

–          Onze interne reparatievakmannen 

–          IT dienstverlener 

–          Betaalservices 

–          Kiyoh.nl (voor reviews) 


Als externe partijen toegang hebben tot je gegevens, hebben we hier duidelijke afspraken mee gemaakt om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in een verwerkingsovereenskomst, een document waarin we jouw rechten borgen. Deze partijen mogen bijvoorbeeld alleen een dienst aan jou leveren uit naam van witgoedservicecc.nl

Voorbeelden van verwerkers zijn:

Kiyoh.nl
Dit is een website waar alleen jouw e-mailadres verstrekt wordt met de vraag om een review achter te laten. Dit om de klanttevredenheid te testen en te verbeteren

Vendit
Bij een eventuele bestelling wordt er een factuur aangemaakt in ons voorraad/facturatiesysteem. Hierin zullen alle gegevens worden verwerkt die nodig zijn om de bestelling correct af te ronden. 

Mollie 
Mollie is een website die al onze online betalingen verwerkt worden. 

Google Analytics
Google Analytics is software waar we onze onlineactiviteiten mee kunnen meten.
De data hiervan wordt geanonimiseerd doordat het IP-adres niet opgeslagen wordt.

Ons Administratie kantoor
Alle facturen zullen verwerkt worden bij het administratie kantoor. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Witgoed Service C.C gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Witgoedservice CC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@witgoedservicecc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Witgoedservice CC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Witgoedservice CC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@witgoedservicecc.nl

Witgoedservice CC heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  

-Overal waar mogelijk gebruiken wij 2 factor authenticatie en altijd sterke en variërende wachtwoorden 

– Up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Privacy statement disclaimer
Dit Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2019. Wij behouden ons het recht om dit statement te wijzigen.

Dit statement is naar aanleiding van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming opgesteld en in dit statement proberen we je zo goed mogelijk te informeren op welke manieren we jouw privacy waarborgen. Dit statement is dan ook met de grootste zorg opgesteld. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er onjuistheden of onvolledigheden in staan. 

 

© 2019 Copyright, Witgoed Service C.C | Webshop door Converzo.nl

Let op: weet je zeker dat je je bestelling komt afhalen in Best? 

Please note: are you sure that you will pick up your order in Best?”

Open chat
Hallo,
Kunnen we je helpen?